Ո՞վ է քո ԱՄԵՆ ԻՆՉԸ:

Ձեր կյանքում կան մարդիկ, որոնք ավելի կարևոր են, քան որևէ այլ բան:

Ավելի թեստեր